منو
 1. آخرین فایل ها
 2. پرفروشترین فایل ها
 3. پربازدیدترین فایل ها
آموزش تصویری بستن باند و چسب مچ پا در آسیبهای مختلف

آموزش تصویری بستن باند و چسب مچ پا در آسیبهای مختلف

متن کامل کتاب انگلیسی Advances in Motivation in Sport and Exercise

متن کامل کتاب انگلیسی Advances in Motivation in Sport and Exercise

متن کامل کتاب جیبی آسیبهای ورزشی، تشخیص و درمان

متن کامل کتاب جیبی آسیبهای ورزشی، تشخیص و درمان

مقاله علمی پژوهشی بررسی رابطه ساده و چندگانه شیوه های فرزندپروری و تروماهای اوایل

مقاله علمی پژوهشی بررسی رابطه ساده و چندگانه شیوه های فرزندپروری و تروماهای اوایل

مقاله علمی سبک تربیت کودکان و احتمال ابتلا به اعتیاد (به زبان انگلیسی)

مقاله علمی سبک تربیت کودکان و احتمال ابتلا به اعتیاد (به زبان انگلیسی)

مقاله علمی پژوهشی بررسی رابطه ساده و چندگانه شیوه های فرزندپروری و تروماهای اوایل

مقاله علمی پژوهشی بررسی رابطه ساده و چندگانه شیوه های فرزندپروری و تروماهای اوایل

مقاله علمی میزان رضایت دانشجویان از مراکز کامپیوتر

مقاله علمی میزان رضایت دانشجویان از مراکز کامپیوتر

مقاله علمی پژوهشی رابطه شیوه های فرزندپروری و گرایش به اعتیاد در دانشجویان

مقاله علمی پژوهشی رابطه شیوه های فرزندپروری و گرایش به اعتیاد در دانشجویان

گروه محصول ->

مقاله علمی پژوهشی رابطه شیوه های فرزندپروری و گرایش به اعتیاد در دانشجویانقیمت: ۱۵۰۰۰ریال     تعداد صفحات: 8     کد محصول :73رابطه شیوه های فرزندپروری و گرایش به اعتیاد در دانشجویان

 

چکیده

مقدمه: خانواده زیربنایی­ترین و اساسی ترین شکل­دهنده و زمینه ساز مصرف مواد به شمار می­رود. لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه شیوه های فرزندپروری (مقتدرانه، سهل گیرانه و مستبدانه) به عنوان یکی از مهمترین عوامل خانوادگی موثر بر رشد کودک و آمادگی اعتیاد در دانشجویان صورت گرفت.

مواد و روش ها: جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایلام که در نیمسال دوم تحصیلی 92-91 مشغول به تحصیل بودند، تشکیل می­دهند. به منظور انجام این پژوهش 220 نفر به روش تصادفی چندمرحله­ای انتخاب شدند و پرسشنامه های شیوه های فرزندپروری بامریند (1972) و آمادگی اعتیاد (زرگر، 1385) را تکمیل نمودند. داده ها با آزمون های همبستگی پیرسون و رگرسیون به شیوه ورود و با کمک نرم افزار SPSS ویرایش 16 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.  

يافته های پژوهش: نتایج حاصل از تحلیل همبستگی پیرسون نشان داد که بین شیوه فرزندپروری مقتدرانه با آمادگی اعتیاد رابطه منفی و شیوه­های فرزندپروری سهل­گیرانه و مستبدانه با آمادگی اعتیاد رابطه مثبت معنی­دار وجود دارد. نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که شیوه های فرزندپروری (مقتدرانه، سهل­گیرانه و مستبدانه) حدود 38 درصد از واریانس آمادگی اعتیاد را تبیین می­کند.

بحث و نتيجه گيري: بر اساس یافته های پژوهش حاضر شیوه های فرزندپروری یکی از عوامل تاثیرگذار بر گرایش دانشجویان به سوء مصرف مواد می باشد لذا فعالان و مسئولان حوزه بهداشت جامعه بایستی تدابیری جهت افزایش آگاهی والدین در زمینه ی آموزش شیوه های فرزندپروری مناسب اتخاذ نمایند.

 

واژه های کلیدی: شیوه های فرزندپروری (مقتدرانه، سهل گیرانه و مستبدانه)، اعتیاد، دانشجویان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The relationships between parenting styles and addiction potentiality among students

 

 

 

Abstract

 

 

 

Introduction: Family considered the most fundamental, rudimentary and evidential former and plat in drug consumption. This research conducted to the aim that scrutinizing the parenting styles (authoritative, permissive and authoritarian) relationships as one of the most effective family factors on child growth and addiction potentiality among the students.

Materials & Methods: The statistical society of research consisted up all of Medical Sciences University students of Ilam in the second semester 1391-1392 academic years. Therefore 220 students selected with multistage random sampling, and completed the Baumrind parenting styles questionnaire (1972) and addiction potentiality (Zargar, 1385). Data`s analyzed by Pearson correlation tests and regression assessed on Inter approach by use of SPSS.V.16.

Findings : The outcomes of Pearson correlation analysis showed that there have been negative relationships between authoritative parenting style and addiction potentiality and between permissive, authoritarian parenting styles and addiction potentiality positive and meaningful relationships reported. The results of regression analysis showed that parenting styles (authoritative, permissive and authoritarian) described about 38 percentages of addiction potentiality variances, too.

Conclusion & Discussion: According to present research results, parenting styles is one of the most effective reasons on student’s tendency to the drug abusing. With this mind, the hygienic officials and activists should make suitable policies to increase parent’s information in parenting styles education field.

Key words: parenting styles (authoritative, permissive, authoritarian), addiction potentiality, student.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • پس از پرداخت موفق لینک دانلود هم نمایش داده می شود هم به ایمیل ارسال می گردد
 • ایمیل را بدون www وارد کنید و در صورت نداشتن این قسمت را خالی بگزارید
 • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خرید میتوانید با پشتیبانی تماس بگیرید گزارش تخلف

برچسب ها:مقاله    علمی پژوهشی    شیوه های فرزندپروری    مقتدرانه    سهل گیرانه    مستبدانه    اعتیاد    دانشجویان    parenting styles    authoritative    permissive    authoritarian    addiction potentiality    student  
نام ونام خانوادگي:


پست الکترونيکي:


عنوان:


پيام:


ارسال پيام به صورت شخصي
کد امنيتي:

برگزیده ها

 • 1
 • 2

متن کامل کتاب انگلیسی Advances in Motivation in Sport and Exercise

متن کامل کتاب انگلیسی Advances in Motivation in Sport and Exercise

متن کامل کتاب انگلیسی Advances in Motivation in Sport and Exercise

حجم:49387KB | بازدید :1

PREFACE  As was its predecessor in 1992, this book is firmly placed within the current zeitgeist of social cognitive perspectives of motivation. Achievement behavior occurs within  a dynamic social context; and as this book amply documents, it is the thoughts and beliefs about what is needed  to achieve within that context that drive achievement  behavior. Social cognitive perspectives on motivation are  now dominant in psychology,...

متن کامل کتاب جیبی آسیبهای ورزشی، تشخیص و درمان

متن کامل کتاب جیبی آسیبهای ورزشی، تشخیص و درمان

متن کامل کتاب جیبی آسیبهای ورزشی، تشخیص و درمان

حجم:9978KB | بازدید :4

INTRODUCTION– Injury management, rehabilitation and exercise ‘on prescription’ vii CHAPTER 1– What is a sports injury? 1 CHAPTER 2– Diagnosis, Diagnosis, Diagnosis! 4 CHAPTER 3– Exercise ‘on prescription’ 6 CHAPTER 4– Sport ‘on prescription’ 13 i FOOT INJURIES 27 ii ANKLE INJURIES 40 iii LOWER LEG INJURIES 59 iv KNEE INJURIES 78 v THIGH AND GROIN INJURIES...

مقاله علمی میزان رضایت دانشجویان از مراکز کامپیوتر

مقاله علمی میزان رضایت دانشجویان از مراکز کامپیوتر

مقاله علمی میزان رضایت دانشجویان از مراکز کامپیوتر

حجم:240KB | بازدید :9

بررسي ميزان رضايت مندي دانشجويان از مراكز كامپيوتر در یک دانشگاه علوم پزشكي   چکیده: زمينه و هدف: مرکز ثقل و هسته هر نظام آموزشی، دانشجویان آن هستند و دانشجویان جهت پژوهش كه اصلی ترین نیروی محرکه جامعه در مسیر ترقی و توسعه است نیاز به کامپیوتر و اینترنت دارند لذا...

مقاله علمی پژوهشی بررسی رابطه ساده و چندگانه شیوه های فرزندپروری و تروماهای اوایل

مقاله علمی پژوهشی بررسی رابطه ساده و چندگانه شیوه های فرزندپروری و تروماهای اوایل

مقاله علمی پژوهشی بررسی رابطه ساده و چندگانه شیوه های فرزندپروری و تروماهای اوایل

حجم:237KB | بازدید :10

بررسی رابطه ساده و چندگانه شیوه های فرزندپروری و تروماهای اوایل زندگی با شکل­گیری شخصیت خودشیفته در دانشجویان   چکیده مقدمه: با توجه به شیوع بالای شخصیت خودشیفته در جمعیت بهنجار، هدف از این پژوهش بررسی رابطه ساده و چندگانه شیوه های فرزندپروری و تروماهای اوایل...

مقاله علمی پژوهشی رابطه شیوه های فرزندپروری و گرایش به اعتیاد در دانشجویان

مقاله علمی پژوهشی رابطه شیوه های فرزندپروری و گرایش به اعتیاد در دانشجویان

مقاله علمی پژوهشی رابطه شیوه های فرزندپروری و گرایش به اعتیاد در دانشجویان

حجم:230KB | بازدید :4

رابطه شیوه های فرزندپروری و گرایش به اعتیاد در دانشجویان   چکیده مقدمه: خانواده زیربنایی­ترین و اساسی ترین شکل­دهنده و زمینه ساز مصرف مواد به شمار می­رود. لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه شیوه های فرزندپروری (مقتدرانه، سهل گیرانه و مستبدانه) به عنوان...

مقاله علمی سبک تربیت کودکان و احتمال ابتلا به اعتیاد (به زبان انگلیسی)

مقاله علمی سبک تربیت کودکان و احتمال ابتلا به اعتیاد (به زبان انگلیسی)

مقاله علمی سبک تربیت کودکان و احتمال ابتلا به اعتیاد (به زبان انگلیسی)

حجم:169KB | بازدید :16

The relationships between parenting styles and addiction potentiality among students         Abstract   Introduction: Family is considered as the most fundamental and basic shaping, and underlies drug abusing. This research aimed to investigate the relationships between parenting styles (authoritative, permissive and despotic) as one of the most effective family factors on child growth and addiction potentiality among the...

آموزش تصویری بستن باند و چسب مچ پا در آسیبهای مختلف

آموزش تصویری بستن باند و چسب مچ پا در آسیبهای مختلف

آموزش تصویری بستن باند و چسب مچ پا در آسیبهای مختلف

حجم:124KB | بازدید :1

Ankle Taping and Bracing           Ankle sprains are the most common sports-related injuries in the United States, accounting for an estimated 2 million injuries per year.1  This correlates to significant time away from games and practices. A practical method of decreasing the number and severity of these injuries would obviously be of great benefit. For this reason, the concept of prophylactic ankle wrapping was introduced more than...