منو
 1. آخرین فایل ها
 2. پرفروشترین فایل ها
 3. پربازدیدترین فایل ها
آموزش تصویری بستن باند و چسب مچ پا در آسیبهای مختلف

آموزش تصویری بستن باند و چسب مچ پا در آسیبهای مختلف

متن کامل کتاب انگلیسی Advances in Motivation in Sport and Exercise

متن کامل کتاب انگلیسی Advances in Motivation in Sport and Exercise

متن کامل کتاب جیبی آسیبهای ورزشی، تشخیص و درمان

متن کامل کتاب جیبی آسیبهای ورزشی، تشخیص و درمان

مقاله علمی پژوهشی بررسی رابطه ساده و چندگانه شیوه های فرزندپروری و تروماهای اوایل

مقاله علمی پژوهشی بررسی رابطه ساده و چندگانه شیوه های فرزندپروری و تروماهای اوایل

مقاله علمی سبک تربیت کودکان و احتمال ابتلا به اعتیاد (به زبان انگلیسی)

مقاله علمی سبک تربیت کودکان و احتمال ابتلا به اعتیاد (به زبان انگلیسی)

مقاله علمی پژوهشی بررسی رابطه ساده و چندگانه شیوه های فرزندپروری و تروماهای اوایل

مقاله علمی پژوهشی بررسی رابطه ساده و چندگانه شیوه های فرزندپروری و تروماهای اوایل

مقاله علمی میزان رضایت دانشجویان از مراکز کامپیوتر

مقاله علمی میزان رضایت دانشجویان از مراکز کامپیوتر

متن کامل کتاب جیبی آسیبهای ورزشی، تشخیص و درمان

متن کامل کتاب جیبی آسیبهای ورزشی، تشخیص و درمان

گروه محصول ->

مقاله علمی پژوهشی بررسی رابطه ساده و چندگانه شیوه های فرزندپروری و تروماهای اوایلقیمت: ۱۶۰۰۰ریال     تعداد صفحات: 12     کد محصول :75بررسی رابطه ساده و چندگانه شیوه های فرزندپروری و تروماهای اوایل زندگی با شکل­گیری شخصیت خودشیفته در دانشجویان

 

چکیده

مقدمه: با توجه به شیوع بالای شخصیت خودشیفته در جمعیت بهنجار، هدف از این پژوهش بررسی رابطه ساده و چندگانه شیوه های فرزندپروری و تروماهای اوایل زندگی با خودشیفتگی در دانشجویان بود.

مواد و روش ها: جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز تشکیل می­دهند. به منظور انجام پژوهش حاضر تعداد 314 دانشجو (159 دختر و 155 پسر) به شیوه نمونه­گیری تصادفی چندمرحله ای انتخاب شدند و پرسشنامه­های شخصیت خودشیفته (ایمز و همکاران، 2006)، شیوه های فرزندپروری (بامریند، 1990) و تروماهای اوایل زندگی (مهرابی زاده هنرمند و همکاران، 1389) را تکمیل نمودند. داده­های حاصل از پرسشنامه با استفاده از رگرسیون چند متغیری به روش ورود و گام به گام مورد تحلیل قرار گرفتند.

یافته های پژوهش: نتایج تحلیل رگرسیون چندمتغیری نشان داد که به طور کلی شیوه های فرزندپروری و تروماهای اوایل زندگی می­توانند 50 درصد واریانس شخصیت خودشیفته در دانشجویان را پیش­بینی کنند. به علاوه شیوه فرزندپروری مقتدرانه، تروماهای اوایل زندگی، شیوه های فرزندپروری مستبدانه و سهل گیرانه به ترتیب بهترین پیش بین برای واریانس شخصیت خودشیفته در گروه نمونه می باشد.

بحث و نتیجه گیری: با توجه به نقش شیوه های فرزندپروری و تروماهای اوایل زندگی بر شکل گیری شخصیت خودشیفته در دانشجویان استفاده از یک مجموعه برنامه آموزشی توسط متخصصان مجرب در پیشگیری از گرایش به شخصیت خودشیفته توصیه می شود.

واژگان کلیدی: شخصیت خودشیفته، شیوه های فرزندپروری، ترومای اوایل زندگی، دانشجویان

 

 

 

 

 

Examining simple and multiple relationships of parenting styles and early trauma with narcissistic personality in university students.

 

 

Abstract:

Introduction: According to the high prevalence of narcissistic personality between normal population, Therefore, this study was conduct to found out the simple and multiple relationships of parenting styles and early traumas with narcissism personality in university students.

Materials & Methods: The statistical society of current research included all of Shahid Chamran university students. To perform this research, 314 students (159 female, 155 male) were selected by multistage randomly sampling method and complete narcissism personality inventory 16 items (Ames & et al, 2006), parenting styles (Bumrind, 1990) and early trauma inventory (Mehrabizade, 2010). The data of questionnaire were analyzed by multiple regression in Stepwise and Enter style.

Findings: The results of multiple regression analysis indicated that 66 percent narcissism personality variance in students was explained by parenting styles and early traumas . also early trauma, avoidant and secure attachment emerged as the strongest predictors of narcissism personality in students.

Discussion & Conclusion: Given the role of parenting styles and early trauma on the making of narcissistic personality  in students, it is recommended that  a set of teaching program will be used by specialist to prevent the narcissistic personality tendency.

 

Key words: narcissistic personality, parenting style, early trauma, university student.

 

 

  • پس از پرداخت موفق لینک دانلود هم نمایش داده می شود هم به ایمیل ارسال می گردد
 • ایمیل را بدون www وارد کنید و در صورت نداشتن این قسمت را خالی بگزارید
 • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خرید میتوانید با پشتیبانی تماس بگیرید گزارش تخلف

برچسب ها:مقاله علمی پژوهشی    شخصیت خودشیفته    شیوه های فرزندپروری    ترومای اوایل زندگی    دانشجویان    narcissistic personality    parenting style    early trauma    university student  
نام ونام خانوادگي:


پست الکترونيکي:


عنوان:


پيام:


ارسال پيام به صورت شخصي
کد امنيتي:

برگزیده ها

 • 1
 • 2

متن کامل کتاب انگلیسی Advances in Motivation in Sport and Exercise

متن کامل کتاب انگلیسی Advances in Motivation in Sport and Exercise

متن کامل کتاب انگلیسی Advances in Motivation in Sport and Exercise

حجم:49387KB | بازدید :2

PREFACE  As was its predecessor in 1992, this book is firmly placed within the current zeitgeist of social cognitive perspectives of motivation. Achievement behavior occurs within  a dynamic social context; and as this book amply documents, it is the thoughts and beliefs about what is needed  to achieve within that context that drive achievement  behavior. Social cognitive perspectives on motivation are  now dominant in psychology,...

متن کامل کتاب جیبی آسیبهای ورزشی، تشخیص و درمان

متن کامل کتاب جیبی آسیبهای ورزشی، تشخیص و درمان

متن کامل کتاب جیبی آسیبهای ورزشی، تشخیص و درمان

حجم:9978KB | بازدید :5

INTRODUCTION– Injury management, rehabilitation and exercise ‘on prescription’ vii CHAPTER 1– What is a sports injury? 1 CHAPTER 2– Diagnosis, Diagnosis, Diagnosis! 4 CHAPTER 3– Exercise ‘on prescription’ 6 CHAPTER 4– Sport ‘on prescription’ 13 i FOOT INJURIES 27 ii ANKLE INJURIES 40 iii LOWER LEG INJURIES 59 iv KNEE INJURIES 78 v THIGH AND GROIN INJURIES...

مقاله علمی میزان رضایت دانشجویان از مراکز کامپیوتر

مقاله علمی میزان رضایت دانشجویان از مراکز کامپیوتر

مقاله علمی میزان رضایت دانشجویان از مراکز کامپیوتر

حجم:240KB | بازدید :12

بررسي ميزان رضايت مندي دانشجويان از مراكز كامپيوتر در یک دانشگاه علوم پزشكي   چکیده: زمينه و هدف: مرکز ثقل و هسته هر نظام آموزشی، دانشجویان آن هستند و دانشجویان جهت پژوهش كه اصلی ترین نیروی محرکه جامعه در مسیر ترقی و توسعه است نیاز به کامپیوتر و اینترنت دارند لذا...

مقاله علمی پژوهشی بررسی رابطه ساده و چندگانه شیوه های فرزندپروری و تروماهای اوایل

مقاله علمی پژوهشی بررسی رابطه ساده و چندگانه شیوه های فرزندپروری و تروماهای اوایل

مقاله علمی پژوهشی بررسی رابطه ساده و چندگانه شیوه های فرزندپروری و تروماهای اوایل

حجم:237KB | بازدید :15

بررسی رابطه ساده و چندگانه شیوه های فرزندپروری و تروماهای اوایل زندگی با شکل­گیری شخصیت خودشیفته در دانشجویان   چکیده مقدمه: با توجه به شیوع بالای شخصیت خودشیفته در جمعیت بهنجار، هدف از این پژوهش بررسی رابطه ساده و چندگانه شیوه های فرزندپروری و تروماهای اوایل...

مقاله علمی پژوهشی رابطه شیوه های فرزندپروری و گرایش به اعتیاد در دانشجویان

مقاله علمی پژوهشی رابطه شیوه های فرزندپروری و گرایش به اعتیاد در دانشجویان

مقاله علمی پژوهشی رابطه شیوه های فرزندپروری و گرایش به اعتیاد در دانشجویان

حجم:230KB | بازدید :4

رابطه شیوه های فرزندپروری و گرایش به اعتیاد در دانشجویان   چکیده مقدمه: خانواده زیربنایی­ترین و اساسی ترین شکل­دهنده و زمینه ساز مصرف مواد به شمار می­رود. لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه شیوه های فرزندپروری (مقتدرانه، سهل گیرانه و مستبدانه) به عنوان...

مقاله علمی سبک تربیت کودکان و احتمال ابتلا به اعتیاد (به زبان انگلیسی)

مقاله علمی سبک تربیت کودکان و احتمال ابتلا به اعتیاد (به زبان انگلیسی)

مقاله علمی سبک تربیت کودکان و احتمال ابتلا به اعتیاد (به زبان انگلیسی)

حجم:169KB | بازدید :19

The relationships between parenting styles and addiction potentiality among students         Abstract   Introduction: Family is considered as the most fundamental and basic shaping, and underlies drug abusing. This research aimed to investigate the relationships between parenting styles (authoritative, permissive and despotic) as one of the most effective family factors on child growth and addiction potentiality among the...

آموزش تصویری بستن باند و چسب مچ پا در آسیبهای مختلف

آموزش تصویری بستن باند و چسب مچ پا در آسیبهای مختلف

آموزش تصویری بستن باند و چسب مچ پا در آسیبهای مختلف

حجم:124KB | بازدید :2

Ankle Taping and Bracing           Ankle sprains are the most common sports-related injuries in the United States, accounting for an estimated 2 million injuries per year.1  This correlates to significant time away from games and practices. A practical method of decreasing the number and severity of these injuries would obviously be of great benefit. For this reason, the concept of prophylactic ankle wrapping was introduced more than...