منو
 1. آخرین فایل ها
 2. پرفروشترین فایل ها
 3. پربازدیدترین فایل ها
آموزش تصویری بستن باند و چسب مچ پا در آسیبهای مختلف

آموزش تصویری بستن باند و چسب مچ پا در آسیبهای مختلف

متن کامل کتاب انگلیسی Advances in Motivation in Sport and Exercise

متن کامل کتاب انگلیسی Advances in Motivation in Sport and Exercise

متن کامل کتاب جیبی آسیبهای ورزشی، تشخیص و درمان

متن کامل کتاب جیبی آسیبهای ورزشی، تشخیص و درمان

مقاله علمی پژوهشی بررسی رابطه ساده و چندگانه شیوه های فرزندپروری و تروماهای اوایل

مقاله علمی پژوهشی بررسی رابطه ساده و چندگانه شیوه های فرزندپروری و تروماهای اوایل

مقاله علمی سبک تربیت کودکان و احتمال ابتلا به اعتیاد (به زبان انگلیسی)

مقاله علمی سبک تربیت کودکان و احتمال ابتلا به اعتیاد (به زبان انگلیسی)

مقاله علمی میزان رضایت دانشجویان از مراکز کامپیوتر

مقاله علمی میزان رضایت دانشجویان از مراکز کامپیوتر

مقاله علمی پژوهشی بررسی رابطه ساده و چندگانه شیوه های فرزندپروری و تروماهای اوایل

مقاله علمی پژوهشی بررسی رابطه ساده و چندگانه شیوه های فرزندپروری و تروماهای اوایل

متن کامل کتاب جیبی آسیبهای ورزشی، تشخیص و درمان

متن کامل کتاب جیبی آسیبهای ورزشی، تشخیص و درمان

گروه محصول ->

مقاله علمی میزان رضایت دانشجویان از مراکز کامپیوترقیمت: ۱۲۰۰۰ریال     تعداد صفحات: 8     کد محصول :63بررسي ميزان رضايت مندي دانشجويان از مراكز كامپيوتر در یک دانشگاه علوم پزشكي

 

چکیده:

زمينه و هدف: مرکز ثقل و هسته هر نظام آموزشی، دانشجویان آن هستند و دانشجویان جهت پژوهش كه اصلی ترین نیروی محرکه جامعه در مسیر ترقی و توسعه است نیاز به کامپیوتر و اینترنت دارند لذا اين مطالعه با هدف تعيين ميزان رضايت مندي دانشجويان یک دانشگاه علوم پزشكي از مراكز كامپيوتر دانشگاه انجام شد.

روش كار: این پژوهش يک مطالعه ی توصیفی بود که در آن 275 دانشجو از دانشگاه علوم پزشکی مربوطه به صورت تصادفی وارد مطالعه شدند ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه ي محقق ساخته بود که پایایی آن از طریق آزمون آلفاي کرونباخ 0.88 به دست آمد. اطلاعات با استفاده از نرم افزار  spss16تجزیه و تحلیل  شد و میزان 05/0>p معنی­دار در نظر گرفته شد.

یافته ها: افراد مورد پژوهش 121 نفر (44%)دانشجوی دختر و 154 نفر (56%) پسر بودند میانگین سن در دختران 47/2±64/21 و در پسران 33/2±81/21 بود. ميانگين نمره رضايتمندي از مرکز کامپیوتر دانشکده پزشکی 22.43±48.40 ، مرکز کامپیوتر معاونت پژوهشي 19.57±49.92 و ميانگين نمره رضايتمندي از مراکز کامپیوتر خوابگاه ها 23.25±28.90 بود.

نتيجه گيري: نتايج حاكي از آن است كه ميزان رضايت دانشجويان از مراكز كامپيوتر خوابگاهي نسبت به ساير مراكز در حد پايين تري مي باشد لذا از آنجا كه دانشجويان پس از پايان كلاس درس بيشترين وقت خود را در خوابگاه مي گذرانند برطرف كردن نقايص در اين مراكز سبب جلوگيري از اتلاف وقت دانشجو به دلیل مراجعه به ساير مراكز كامپيوتري مي شود.

 

 

Evaluation satisfaction students of computer centers in Medical Sciences of shahrekord University, 2011.

 

 

Background: The center and core of every system of higher education are students And the students for research and development progress in the direction of the main driving force is the need to have computer and Internet  Since The aim of this study was to determine the satisfaction students of Computer Center in Shahr e kord University of Medical Sciences.

Materials and methods: This study was a descriptive study in which 275 students were randomly chosen from Shahrekord University of Medical Sciences Data collection tools, the researcher made questionnaire reliability tools and Cronbach's alpha of 0.88 was obtained. Data was analyzed using SPSS16 and p<0.05 was considered significant.

Results: subjects were 121 (44%) female students and 154 subjects (56%) male, the mean age female students 21/64±2/47 and in males21/81±2/33. The average satisfaction score of Computer Center School of Medicine was 48.40 ± 22.43 and of Computer Center Research 49.92 ± 19.57 the average satisfaction score dormitories of computer centers was 28.90±23.25.

Conclusion: Results indicate that students' satisfaction toward dormitory computer center to other centers is much lower so the students after class spend most of their time in residence Defects in these centers in order to prevent students from wasting time visiting other centers will be computerized.

 

Keywords: satisfaction, student, computer centers, medical sciences university of Shahr e kord

 

  • پس از پرداخت موفق لینک دانلود هم نمایش داده می شود هم به ایمیل ارسال می گردد
 • ایمیل را بدون www وارد کنید و در صورت نداشتن این قسمت را خالی بگزارید
 • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خرید میتوانید با پشتیبانی تماس بگیرید گزارش تخلف

برچسب ها:رضایت    کامپیوتر    رایانه    مرکز کامپیوتر    دانشگاه    دانشجو    رضایت دانشجو    رضایت از دانشگاه    رضایت از مرکز کامپیوتر  
نام ونام خانوادگي:


پست الکترونيکي:


عنوان:


پيام:


ارسال پيام به صورت شخصي
کد امنيتي:

برگزیده ها

 • 1
 • 2

متن کامل کتاب انگلیسی Advances in Motivation in Sport and Exercise

متن کامل کتاب انگلیسی Advances in Motivation in Sport and Exercise

متن کامل کتاب انگلیسی Advances in Motivation in Sport and Exercise

حجم:49387KB | بازدید :2

PREFACE  As was its predecessor in 1992, this book is firmly placed within the current zeitgeist of social cognitive perspectives of motivation. Achievement behavior occurs within  a dynamic social context; and as this book amply documents, it is the thoughts and beliefs about what is needed  to achieve within that context that drive achievement  behavior. Social cognitive perspectives on motivation are  now dominant in psychology,...

متن کامل کتاب جیبی آسیبهای ورزشی، تشخیص و درمان

متن کامل کتاب جیبی آسیبهای ورزشی، تشخیص و درمان

متن کامل کتاب جیبی آسیبهای ورزشی، تشخیص و درمان

حجم:9978KB | بازدید :5

INTRODUCTION– Injury management, rehabilitation and exercise ‘on prescription’ vii CHAPTER 1– What is a sports injury? 1 CHAPTER 2– Diagnosis, Diagnosis, Diagnosis! 4 CHAPTER 3– Exercise ‘on prescription’ 6 CHAPTER 4– Sport ‘on prescription’ 13 i FOOT INJURIES 27 ii ANKLE INJURIES 40 iii LOWER LEG INJURIES 59 iv KNEE INJURIES 78 v THIGH AND GROIN INJURIES...

مقاله علمی میزان رضایت دانشجویان از مراکز کامپیوتر

مقاله علمی میزان رضایت دانشجویان از مراکز کامپیوتر

مقاله علمی میزان رضایت دانشجویان از مراکز کامپیوتر

حجم:240KB | بازدید :12

بررسي ميزان رضايت مندي دانشجويان از مراكز كامپيوتر در یک دانشگاه علوم پزشكي   چکیده: زمينه و هدف: مرکز ثقل و هسته هر نظام آموزشی، دانشجویان آن هستند و دانشجویان جهت پژوهش كه اصلی ترین نیروی محرکه جامعه در مسیر ترقی و توسعه است نیاز به کامپیوتر و اینترنت دارند لذا...

مقاله علمی پژوهشی بررسی رابطه ساده و چندگانه شیوه های فرزندپروری و تروماهای اوایل

مقاله علمی پژوهشی بررسی رابطه ساده و چندگانه شیوه های فرزندپروری و تروماهای اوایل

مقاله علمی پژوهشی بررسی رابطه ساده و چندگانه شیوه های فرزندپروری و تروماهای اوایل

حجم:237KB | بازدید :12

بررسی رابطه ساده و چندگانه شیوه های فرزندپروری و تروماهای اوایل زندگی با شکل­گیری شخصیت خودشیفته در دانشجویان   چکیده مقدمه: با توجه به شیوع بالای شخصیت خودشیفته در جمعیت بهنجار، هدف از این پژوهش بررسی رابطه ساده و چندگانه شیوه های فرزندپروری و تروماهای اوایل...

مقاله علمی پژوهشی رابطه شیوه های فرزندپروری و گرایش به اعتیاد در دانشجویان

مقاله علمی پژوهشی رابطه شیوه های فرزندپروری و گرایش به اعتیاد در دانشجویان

مقاله علمی پژوهشی رابطه شیوه های فرزندپروری و گرایش به اعتیاد در دانشجویان

حجم:230KB | بازدید :4

رابطه شیوه های فرزندپروری و گرایش به اعتیاد در دانشجویان   چکیده مقدمه: خانواده زیربنایی­ترین و اساسی ترین شکل­دهنده و زمینه ساز مصرف مواد به شمار می­رود. لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه شیوه های فرزندپروری (مقتدرانه، سهل گیرانه و مستبدانه) به عنوان...

مقاله علمی سبک تربیت کودکان و احتمال ابتلا به اعتیاد (به زبان انگلیسی)

مقاله علمی سبک تربیت کودکان و احتمال ابتلا به اعتیاد (به زبان انگلیسی)

مقاله علمی سبک تربیت کودکان و احتمال ابتلا به اعتیاد (به زبان انگلیسی)

حجم:169KB | بازدید :18

The relationships between parenting styles and addiction potentiality among students         Abstract   Introduction: Family is considered as the most fundamental and basic shaping, and underlies drug abusing. This research aimed to investigate the relationships between parenting styles (authoritative, permissive and despotic) as one of the most effective family factors on child growth and addiction potentiality among the...

آموزش تصویری بستن باند و چسب مچ پا در آسیبهای مختلف

آموزش تصویری بستن باند و چسب مچ پا در آسیبهای مختلف

آموزش تصویری بستن باند و چسب مچ پا در آسیبهای مختلف

حجم:124KB | بازدید :1

Ankle Taping and Bracing           Ankle sprains are the most common sports-related injuries in the United States, accounting for an estimated 2 million injuries per year.1  This correlates to significant time away from games and practices. A practical method of decreasing the number and severity of these injuries would obviously be of great benefit. For this reason, the concept of prophylactic ankle wrapping was introduced more than...